Site Navigation

inovarteendless possibilities

Предности на производот

 • Економичност!


  Декоративниот камен со својата убавина во целост ја одсликува текстурата и изгледот на природниот камен. Овозможува на корисникот со помали улагања да го долови духот на елеганцијата и природноста во просторот. Моделите за декоративниот камен се изработени со дирекно отсликување на рустичниот рељеф од природниот камен што од една страна овозможува да се задржи природната форма, а од друга страна овозможува проширување на палетата на боите. Со оваа проширена палета на бои, ИНОВАРТЕ е во можност да ги задоволи сите вкусови!

 • Едноставност при поставување!


  Една од поголемите предности на нашиот производ е тоа што може да го постави било кој со основно градежно искуство без помош од кфалификуван градежен работник. Во однос на природниот камен при чие поставување се јавува отпад 10%, при поставување на овој декоративен камен отпадот изнесува само 1%. Елементите не се масивни, па затоа не се потребни дополнителни трошкови за носачи.

 • Кратки рокови на испорака!


  Предноста на домашниот производ се кратките рокови на испорака во однос на увозниците на кои им е потребно повеќе време за организација на набавката, транспортот и увозот. Декоративниот камен на ИНОВАРТЕ се испорачува во најкус можен период.

 • Лесно Одржување!


  За одржување на Декоративниот камен доволно е само од време на време да се пребрише со сува крпа или да се помине со мека четка како и секоја друга површина!