Site Navigation

inovarteendless possibilities

Овластени дистрибутери

 • СИ-БИ-ЕР - Кавадарци

  Друштво за производство, услуги и трговија


  Адреса: ул.Солунска Глава бр. 31, Кавадарци

  e-mail: sales@sibier.com.mk

  Телефон: 070/218-025

 • ИП Дизајн Студио - Кавадарци

  Друштво за производство, услуги и трговија

  Лице за контакт: Ана Китанов Јанева

  Адреса: Ул.Запапден булевар бб. инд зона Кавадарци

  e-mail: interprojectdesign@yahoo.com

  Телефон: 043/410-850