Site Navigation

inovarteendless possibilities

Декоративен Камен

  • White

  • Golden

  • Grey

Намена

Декоративниот камен е наменет за обагање на внатрешни површини и служи како верна имитација на природниот камен.

Димензии

Должина (cm) Висина (cm) Дебелина (cm) Тежина (kg) Површина (m2) кол.м2/маса.м2
18 9.5 2 - 2.5 0.6 0.026125 38/31

Изглед

Намена

Декоративниот камен е наменет за обагање на внатрешни површини и служи како верна имитација на природниот камен.

Димензии

Должина (cm) Висина (cm) Дебелина (cm) Тежина (kg) Површина (m2) кол. м2/маса м2
46 9.5 2 - 2.5 0.8 0.026125 38/31

Изглед

Намена

Декоративниот камен е наменет за обагање на внатрешни површини и служи како верна имитација на природниот камен.

Димензии

Должина (cm) Висина (cm) Дебелина (cm) Тежина (kg) Површина (m2) кол. м2/маса м2
27.5 9.5 2 - 2.5 0.8 0.026125 38/31

Изглед

  • change color 1:
  • change color 2:
  • change brightness: